Visie

Deze blog is een platform voor berichten i.v.m. belangrijke veranderingen in onze hele maatschappij met het oog op oplossingen die de Aarde en iedereen ten goede komen.

vrijdag 13 januari 2012

Aantal klachten over energiefactuur verdubbeld op 1 jaar tijd - HBVL

16:57
De federale Ombudsdienst voor Energie heeft vorig jaar 8.736 klachten ontvangen, meer dan dubbel zoveel als in 2010 (3.936). Dat zegt ombudsman Eric Houtman.


"In een periode van stijgende energieprijzen zijn de mensen kritischer en zitten ze met vragen over hun factuur. Ze verbruiken minder en toch moeten ze meer betalen", verklaart Houtman de cijfers.

De ombudsdienst voor Energie werd opgericht in 2010. Vorig jaar slaagde ze erin de dubbele verbrekingsvergoeding bij opzegging van één contract - wat tot meer dan 1.500 klachten leidde - uit de wereld te helpen.

Belga
Foto PhotoNews

12 Bijna 15 procent van de Belgen leeft in armoede - deredactie.be

do 12/01/2012 - 13:50 Bijna 15 procent van de Belgen leeft onder de Europese armoedegrens. Dat blijkt uit de cijfers van het eerste Federaal Jaarboek Armoede. Vooral eenoudergezinnen en ouderen lopen een zeer hoog armoederisico.
beluister


Voor een alleenstaande ligt de armoedegrens op 973 euro per maand, voor een gezin met twee kinderen op 2.044 euro. 14,6 procent van de Belgen kwam daar in 2010 dus niet aan, zo blijkt uit het rapport.

Werkloosheid en lage pensioenen treffen vooral eenoudergezinnen en bejaarden. Bijna 20 procent van de 65-plussers is arm. Bij jongeren tot 15 jaar is dat 18,5 procent. Door de economische crisis wordt de armoede ook zichtbaarder en komen er nieuwe groepen bij, bijvoorbeeld uit de middenklasse.

Dat die cijfers bij de jongeren zo hoog zijn is onrustwekkend, zeggen de auteurs van het rapport, want mensen die hun kindertijd in armoede doorbrengen, lopen een groot risico om gedurende hun volwassen leven ook in de armoede te belanden. "Armoede tast niet alleen hun wijk aan, maar ook hun intimiteit, hun psychosociaal leven en de relaties met hun ouders en leeftijdsgenoten."

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block (Open VLD) wil het jaarboek gebruiken als werkdocument om de armoedebestrijding bij de verschillende beleidsniveaus te coördineren. Ze belooft alvast maatregelen voor drie prioritaire groepen: kinderen, alleenstaande ouders en mensen die ver staan van de arbeidsmarkt.

zondag 8 januari 2012

Ministers kennen zichzelf acht procent meer wedde toe - HBVL


ministers kennen zichzelf acht procent meer wedde toe
07:07 De federale ministers verhogen hun weddes met gemiddeld acht procent, hoewel ze in hun regeerakkoord een loonsvermindering van vijf procent hebben beloofd. Dat bericht een Coreliokrant op Zondag.

De regering legde de nieuwe lonen vast op de ministerraad van 16 december. Volgens de krant stijgen de lonen van de premier en de vice-premiers van 224.000 naar 248.000 euro bruto per jaar, die van de ministers van 220.000 naar 238.000 en die van de staatssecretarissen van 210.000 naar 227.000.

"Als anderen moeten vermageren, moeten de ministers niet zelf vervetten", zegt NV-A'er Ben Weyts in de krant. "Doe tenminste wat je zelf van anderen verwacht."

Gemiddelde gestegen

Weyts vindt ook dat de ministeriële kabinetten niet voldoende afslanken. Het totale budget zakt van 56,7 naar 55,2 miljoen, maar er zijn minder ministers en staatssecretarissen. Het gemiddelde per kabinet stijgt dus.

Foto LD

zaterdag 7 januari 2012

Koninklijke dotaties stijgen in 2012 - HBVL


koninklijke dotaties stijgen in 2012
  06/01 De dotaties voor de leden van de koninklijke familie gaan dit jaar met zo'n 3 procent omhoog. Nochtans staat in het regeerakkoord uitdrukkelijk dat de dotaties gedurende twee jaar bevroren zullen worden, hekelt N-VA-Kamerlid Theo Francken vrijdag. In totaal gaat het om een stijging met 423.000 euro tot 14,3 miljoen.

  "De koning zegt in zijn kerstboodschap dat iedereen offers zal moeten brengen om uit de crisis te geraken. Iedereen behalve hijzelf en zijn familie", sneert Francken. "De begroting liegt er niet om (...) Geen enkel lid van de koninklijke familie krijgt minder. Meer nog, de koning stijgt het sterkst. Dat is wel een erg creatieve wijze van bevriezen".

  Nieuw beveiligingssysteem

  Bovendien blijkt dat de aankoop van een nieuw beveiligingssysteem voor de koninklijke domeinen van Laken, Belvédère, Stuyvenberg en Châteauneuf niet voor rekening is van de civiele lijst, maar voor de Regie der Gebouwen. Nochtans staat die niet in voor het beheer van de betrokken domeinen.
  "De Regie der Gebouwen zal voortaan dus kosten op zich moeten nemen die eigenlijk de koninklijke schenking of de koning zelf moet betalen", besluit Francken. De N-VA'er eist dan ook de schrapping van de regeling, al beseft hij dat de koninklijke schenking - die de domeinen beheert - al jaren in slechte papieren zit. "Maar de koninklijke schenking moet haar financiële huishouden zelf op orde krijgen, dat moet de belastingbetaler niet doen", besluit hij.

  "Eventuele fouten herstellen"

  Minister van Financiën Steven Vanackere heeft intussen gereageerd op het nieuws. Hij gaat de cijfers over de dotaties van het koningshuis nakijken en een eventuele fout herstellen.
  De minister gaat ervan uit dat alle afspraken uit het regeerakkoord trouw worden uitgevoerd. "Mocht men ons op een fout kunnen betrappen, dan zullen we de eersten zijn om dat te herstellen", aldus de man, "maar ik ga er eigenlijk van uit dat datgene wat goedgekeurd is, ook beantwoordt aan de logica van het regeerakkoord."
  Het regeerakkoord stelt dat de dotaties gedurende twee jaar bevroren zullen worden.

  vrijdag 6 januari 2012

  Dexia schaft bonus af en geeft premie in de plaats - deredactie.be

  Belga

  vr 06/01/2012 - 08:13 Update: vr 06/01/2012 - 10:15

  Dexia kende vorig jaar een rampjaar en moest staatssteun krijgen om te overleven maar dat belette de restbank niet om haar Belgische personeelsleden een forse bonus te geven. Volgens de krant De Tijd liep het bedrag in sommige gevallen op tot 45.000 euro bruto. De vakbonden bevestigen het nieuws. Dexia Bank distantieert zich van haar oude zuster, de restbank Dexia nv.
  beluister

  Miranda Ulens (BBTK): "Heel moeilijke discussie"
  Elke Maes (LBC): "Functiepremie is volkomen terecht"
  Meyrem Almaci (Groen!): "Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar"

  Na een verlies van meer dan 10 miljard euro vorig jaar, een diepe beursval en een levensnoodzakelijke financiële overheidsinjectie besliste de Dexiagroep om voor 2011 geen bonussen uit te keren. Maar dat weerhield de groep niet om eind vorig jaar twee cao's te ondertekenen waardoor de zowat 360 Belgische werknemers van de holding recht krijgen op een vervangende eenmalige "functiepremie".

  De vakbonden bevestigen het bericht. In het geval van de socialistische vakbond zelfs schoorvoetend. "Het is een heel moeilijke discussie geweest", zegt Miranda Ulens van de BBTK. "We hebben gezegd, oké, een functiepremie van 200 euro per maand voor het uitvoerend personeel en 400 euro voor het lager kader, maar niet voor het directiecomité want dat draagt toch wel een grote verantwoordelijkheid voor de huidige problemen van het bedrijf", aldus Ulens.

  woensdag 28 december 2011

  Rechtszaak tegen loonopslag eurocraten - HBVL

  07:11 De Europese Commissie weigert de lonen van zowat 44.000 Europese ambtenaren te bevriezen. Maar de lidstaten vinden dat in crisis iedereen moet inleveren. Zij stapten naar het Europees hof van Justitie. Dat berichten de Coreliokranten.
  Zo'n 17.500 Europese ambtenaren in Brussel verdienen meer dan 6.500 euro per maand, berekende de eurosceptische denktank Open Europe. Maar als het aan de Commissie ligt, wordt het loon van alle 44.000 ambtenaren vanaf januari nog eens met 1,7 procent verhoogd.
  Het gaat om een automatische loonaanpassing, die elk jaar wordt berekend op basis van de evolutie van de koopkracht van ambtenaren in België en zeven andere West-Europese lidstaten en op de levensduurte in Brussel.
  De salarisverhoging stuit al maanden op hevig verzet bij lidstaten, die vinden dat de eurocraten in tijden van crisis het goede voorbeeld moeten geven.
  De Europese raad van ministers, die de nationale regeringen vertegenwoordigt, heeft besloten om naar het Europese hof van Justitie te stappen. Een meerderheid van 20 landen stemde voor. België heeft zich onthouden.
  Toch is de kans klein dat de lidstaten gelijk krijgen. In een gelijkaardige rechtszaak vorig jaar kreeg de Commissie gelijk toen ze de lonen met 3,7 procent wilde verhogen. Bovendien is de opslag van 1,7 procent nog niet half zo hoog als de Belgische loonindexering en de inflatie in België.